Didim

Didim Nerede?

İlçenin tarihçesi ilk Neolitik döneme kadar uzanır. M.Ö. 16.yüzyılda Giritliler görülmektedir. 1071 yılında Malazgirt savaşından sonra kapılar Türklere açılmıştır. 1. Haçlı seferinden sonra tekrar Bizanslıların eline geçmiştir. 1261 yılında Menteşe Beyliği kurulmuş ilçe bu beyliğe dâhil edilmiştir.

Osmanlı döneminde “Yeronda” ismiyle varlığını sürdürmüştür. 1955 depreminde büyük hasarlar oluşmuş, halk afet evlerine yerleştirilmiş daha sonra ilçenin adı “Yenihisar” adıyla anılmıştır. Daha sonra başka yerle aynı adı taşımamak adına “Dıdymaıon” dan gelen “Didim” olarak yeni adını almıştır.

Didim’de görülmesi gereken yerler

Apollon Tapınağ: Apollon adına Branhid kâhinleri için yapılmıştır. M.Ö. 494’te Persler tapınağı tahrip etmiş, Büyük İskender ve Romalılar zamanında yeniden kurulmuş ve eklemeler yapılmıştır. Antik dünyanın en ünlü kehanet Merkezi olarak bilinmektedir.

Miletos(Milet): İyonya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bazı coğrafyacılara göre Milet’i kuran Giritliler olarak düşünülmektedir. Mimari, Arkeolojik ve kültürel özellikleriyle önemli bir yer olmasının yanı sıra, üretim ve ticaret gibi ilişkiler nedeniyle Felsefecilerinde yoğun ilgisine maruz kalmaktadır. Yapılan kazılar sonucunda Seramik ve metal sanayisinin erken gelişmesine sebep olduğu görülmektedir. Eski çağlarda Milet’in dört limanı bulunmuştur. Daha sonra Büyük İskenderin taşmasıyla bataklığa dönüşmüş ve denizle bağlantısı kesilen kent önemini yitirmiştir.

Tiyatro: Yapısı ve görkemi bakımından çok ihtişamlı olup hemen ilgi çekmektedir. Antik Tiyatro üç bölümden oluşmaktadır. Tiyatro Hellenistik dönemde yapılmıştır. Daha sonrasında M.S. 200 yıllarda tamir gördüğü sanılmaktadır.

Faustina Hamamı: Milet’te ayakta kalan başlıca yapıtlardan biri olarak görülmektedir.

Serapis Tapınağı: Tapınak dikdörtgen biçiminde olup, dört basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Girişteki tavan bölümünde tanrıların kabartmaları işlenmiştir.

Priene: Ülkemizin en güzel ören yerlerinden biridir. Önce İskender sonra Roma egemenliğinde kalmıştır. Bizans döneminde Piskoposluk merkezi olmuştur. XII. Yüzyılda kent terk edilmiştir. Menderes Nehrinin körfezi doldurmasından dolayı liman kenti özelliğini kaybetmiştir. Kentin içerisinde üç adet sarnıç, Mısır tanrılarının Tapınağı bulunmaktadır.

Heraklia: Antik yapıları bulunan kent M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Helenistik ve Roma dönemlerinde yaşamın yoğun olduğu kent aynı zamanda bu denemde zenginleşmiştir. Taş işçiliği kentte göze çarpmaktadır.

Didim’e nasıl gidilir?

Didim’e gitmek için hava yoluyla Bodrum, Dalaman, İzmir havaalanlarından daha sonra karayoluyla ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bölgedeki havaalanlarından taksiyle ulaşabilir yâda merkezli tur işletmeciliği yapan firmalardan da özel hava alanı transfer hizmeti satın almanız mümkündür.

Dalaman havaalanına 300 km uzaklıktadır.Bodrum havaalanı 90 km uzaklıkta olup yaz aylarında hem dış hem iç uçuşlara açık bulunmaktadır.İzmir Adnan Menderes havaalanına ise 150km uzaklıktadır.

Karayoluyla Otobüs firmalarıyla ilçeye ulaşımda mümkündür.

Tren yoluyla Aydın – Söke’ye kadar gelinip daha sonra karayoluyla ilçeye ulaşılabilmektedir.

Didim’in tüm uçak ve otobüs seferlerine günün her saati biletsec.com sitemizden ulaşarak, biletinizi satın alabilirsiniz.

Şehirler ve Otobüs Firmaları

Tüm şehir ve otobüs firmalarına ait bilgilere aşağıdaki bölümden seçim yaparak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
  • Büyük Şehirler
  • Diğer Şehirler
  • Otobüs Firmaları